19/01/2021 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phú

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:37

 

Quả Cau có tai đâu
Sao gọi là Cau điếc

Quả Bí không nhọn sắc
Lại gọi là Bí đao

Mèo có phải quả đâu
Vẫn gọi là Mèo mướp

Dưa leo thành Dưa chuột
Đào tiên gọi: Trứng gà

Rùa biết gọi: Ba! Ba!
Ngay từ khi mới nở
Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Phú » Hỏi