Ước gì mọi trái me cong
Mọi chùm mận chín đều trong vườn nhà
Để ai đi học về qua
Tôi hào hiệp hái mang ra chào mời…

Ước gì thẻ học sinh rơi
Tôi mang đến trả tận nơi, sẵn sàng…

Ước quai guốc đứt giữa đàng
Túi tôi, kìm đã sẵn mang, tình cờ…

Ước gì bất chợt trời mưa
Mái hiên cùng tránh, phố trưa thưa người…

Ước gì về học, tối trời
Ai lâm nạn, bỗng có tôi bất ngờ…

Những là ngày ước đêm mơ
Và hôm nay gặp…, ngó lơ, không chào!


Nguồn: Báo Hoa học trò, số 44, năm 1993