Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 21:05

Lần đầu tôi vào thăm
Thứ gì cháu cũng hỏi
Tên gì nghe tôi gọi
Cũng làm các cháu cười

Tôi gọi là quả muỗm
Cháu sửa là trái xoài
Cháu thì kêu trái mận
Tôi gọi là quả roi

Tên gì cháu cũng đúng
Tên gì tôi cũng sai
Nếu không thì cháu giận
Cháu buồn, cháu “nghỉ chơi”

Mới vài năm qua thôi
Nay tôi vào công tác
- Con mời cậu cầm bát
- Má cầm chén đi nè!

Tôi hỏi: “Diêm đâu cháu?”
Hộp quẹt cháu đưa ngay
Cháu mời tôi xơi muỗm
Lại mời má ăn xoài...

Niềm vui hai cậu cháu
Như lại vừa nhân hai


TP Hồ Chí Minh

Nguồn: Đặng Hấn, Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993