Tuần qua đi mẫu giáo
Cô dạy bé học bài:
Cái áo may bằng vải
Chiếc bàn đóng bằng cây…

Về nhà nhìn mọi thứ
Con đều hỏi: “bằng”, “bằng”…
– Tờ báo làm bằng… chữ
Kem bằng… lạnh buốt răng!

Nay theo ba đi dạy
Bé nghĩ hoài chưa ra:
– Ba ơi, cái nhớ nhà
Phải làm ra bằng… mẹ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]