Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 01:56

Sóng cũng là bạn gái
Chơi trò chơi nhảy dây
Dây sóng vung tới
Bé nhún qua ngay

Sóng cùng bạn trai
Chơi trò nhảy ngựa
Bé đứng, cúi cổ
Sóng chồm qua vai

Sóng là con gái
Hay là con trai?
Vừa giỏi nhảy dây
Vừa tài đá bóng!

Mệt rồi hở sóng
Không chạy lại bò
Sóng thua rồi nhé
Miệng thở phì phò

Bỗng sóng chồm lên
Tung bờm như ngựa
Ra sóng giả vờ
Để đùa các bạn

Sóng khoái chí cười
Trắng phau bãi cát!...


Nguồn: Cầu chữ Y/ NXB Kim Đồng, 1993