Chỉ cần bật chiếc nút
Bỗng có người hát ca
Lạ chưa, chính người đó
Đang hát ngoài phố xa

Bỗng có ngàn khán giả
Vừa vỗ tay vừa la
Hai đội bóng quốc tế
Tranh giải trong...góc nhà!

Bé học về trưa nóng
Chong chóng nổi gió lên
Mùa đông trốn trong tủ
Mời bé lại ăn kem...

Xin đố các bạn nhỏ
Những chuyện vừa kể trên
Chuyện giữa đời thực đó
Hay phép màu thần tiên?


Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993