21.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ
Tạo ngày 11/10/2015 17:13 bởi tôn tiền tử
Bùi Đức Khiêm là nhà thơ, nhà văn, nhà báo. Ông là nguyên tổng biên tập báo Công thương. Ông có nhiều thơ cho thiếu nhi.

Thơ đã in:
- Cái lược của gà trống (NXB Văn hoá dân tộc, 2009)