Bé đi về phía mặt trời
Cái bóng lững thững theo sau
- Nó sợ loá mắt!

Bé quay lưng về phía mặt trời
Cái bóng loi choi đi trước
- Nó sợ bỏng lưng!

Ôi cái bóng?