Tôi cây măng tre
Mọc lên giữa bụi
Chưa tròn một tuổi
Cành chửa thành cành
Lá vừa nẩy xanh
Mỏng như cánh bướm
Thức dậy buổi sớm
Nghe tiếng chim ca
Hớp giọt sương sa
Lòng nghe mát rượi
Nóng lòng tôi đợi
Sang đến mùa xuân
Nắng mới tưng bừng
Tôi vươn cao vút.

Tôi nhìn được khắp
Sông núi xóm làng
Mương máng dọc ngang
Đẹp như tranh vẽ
Cành mềm mát mẻ
Rủ bóng ao sâu
Cò, vạc bảo nhau:
- “Ồ, tre chóng lớn!”


Tiêu đề bài thơ này khi sử dụng trong SGK Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003 được ghi là Măng tre.

Nguồn:
1. Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2003