Cây mắng cái thang:
- Không có tớ cậu không đứng được!

Cái thang cãi lại:
- Tớ chống cho cậu đứng vững hơn!

Một cơn lốc ào đến
Cả cây và thang đổ kềnh...