Cu Tí nuôi chích choè từ bé
Suốt ngày nó hót:
- Chích choè, chích choè

Một ngày nọ, cu Tí nhận ra
Chích choè khản giọng hót:
- Nhớ rừng... nhớ rừng

Thương quá
Cu Tí mở cửa lồng
Chích choè bay ra, vọng lại tiếng hót:
- Nhớ nhiều... nhớ nhiều!