Có chú gà trống
Dạo chơi trong vườn
Đầu chú nghênh ngó
Ngắm từng bông hoa

Kìa chú tức giận
Cánh vung đạp gió
Chú gáy thật to:
“Trả tôi cái mào!”

Bông hoa thì thào
“Cứ sờ đầu lại
Bạn sẽ hiểu ra
Mào bạn còn đó
Đây hoa – mào – gà!

Chắc là ngượng quá
Má bừng lửa đỏ.
Chú gà há mỏ
Gáy: ò…ó…o