Nhện kia chăng lưới bắt ruồi,
Thấy tằm kéo kén vừa cười, vừa chê:
- Chị sao chậm gớm, chậm ghê,
Làm có cái kén rê rê hàng ngày!
Trông tôi thoắt cái xong ngay,
Chỉ trong vài phút đã đầy mạng chăng!
Tằm bèn thủng thỉnh đáp rằng:
- Làm nhanh mau hỏng cũng bằng như không.
Thà rằng chịu khó lâu công,
Làm đâu được đấy sức không phí hoài.
Làm bền, làm tốt mới tài!


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]