Rừng ta, rừng bạc rừng vàng,
Sến, lim... cao vút, tre, dang... xanh rờn.
Quế, trầm sực nức hương thơm,
Nấm, măng sẵn có bữa trưa ngon lành.
Líu lo chim hót trên cành,
Con công múa lượn, rừng xanh khoe màu.
Gấu, voi, nai, khỉ, hươu sao,
Đàn ong hút mật, suối sâu cá bầy.
Rừng ta giặc đến chôn thây,
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977