(Cho Bi và Bo)

Ngày nào cháu chập chững
Ông dắt tay cháu đi
Bây giờ ông còng lưng
Lại vịn vai cháu bước
Cháu hỏi ông sao thế
Ông cười chỉ xuông chân:
- Nào ông cháu đều bước
Đường xa mấy cũng gần.


Văn Cao, 2012