Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/10/2015 17:22

Em hẹn cà phê sáng ở Tạm Thương
Chiều lại gọi đi ăn nơi Cấm Chỉ
Phố xá vô tình hay em dụng ý
Khi chia tay lại đến... Đào Duy Từ?


Ngày Hà Nội Ngàn năm

Các tên riêng là phố ở Hà Nội.