Con đường nằm ở giữa
Hai hàng cây đứng hai bên

Buổi sáng khi mặt trời lên
Hàng cây bên này
Ngả bóng sang che cho bạn

Buổi chiều
Khi mặt trời chưa lặn
Hàng cây bên ấy
Lại rủ bóng sang bên này

Ngày lại ngày
Con đường nằm ở giữa
Nhìn hai hàng cây
Che bóng mát cho nhau