Anh thân yêu,
Anh đi nhập ngũ
Phấn khởi cả nhà,
Cô bác gần xa
Luôn luôn thăm hỏi
Em đây không khỏi
Sung sướng tự hào,
Mong anh cố vào
Mau thành dũng sĩ.

Hành quân diệt Mỹ
Anh bước hiên ngang
Đeo khẩu súng “côn”
Thích ơi là thích
Vác khẩu “đui-xết”
Hoặc B.40,
Một phát cháy thui
Xe tăng bọc thép
San bằng bốt giặc
Giải phóng quê hương

Nếu anh bị thương
Tạm nằm bệnh viện
Thì nhớ đánh điện
Cho em biết tin,
Em sẽ lớn lên
Nhanh như ông Gióng
Em đánh ngựa phóng
Đến cấp chỉ huy
Em cố xin đi
Thay anh đánh giặc.

Em Tý


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]