Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học.
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
Xì xì xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây.


Khảo dị:
Súc sắc súc sẻ,
Dắt dế đi chơi.
Đến ngõ nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho chó về quê,
Cho dê đi học.
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây.
Đây là một trò chơi của các em nhỏ. Các em dắt tay nhau vừa đi vừa đọc bài này, hát xong câu cuối thì cùng ngồi thụp xuống, rồi lại đứng lên đọc lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]