Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học.
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp.
Xì xì xì xụp,
Ngồi thụp xuống đây.


Nguồn: Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, Đặng Thu Quỳnh, NXB Giáo dục, 2-2004