Em nhớ ngày xưa bọn em được học là Kiễng chân cao, vào cửa giữa...

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."