20/05/2024 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở cửa

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 29/08/2009 20:38

 

- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Thỏ
- Nếu là Thỏ
Cho xem tai


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Nai
- Thật là Nai
Cho xem gạc


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Vạc
- Đúng là Vạc
Cho xem chân


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi
- Tôi là ai?
- Là Cáo
- Mày hay láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Ăn gà vịt


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Gió
- Nếu là Gió
Xin mời vào!
Kiễng chân cao
Trèo qua cửa
Cùng soạn sửa
Đi thả diều
Rồi đùa reo
Trong ngàn lá

Bài thơ này được in lần đầu trong Anh đom đóm (1970) với tiêu đề Mở cửa và nội dung như trên, sau in trong tập Măng tre (1971) với tiêu đề Mời vào và nội dung như sau:
- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Thỏ
- Nếu là Thỏ
Cho xem tai


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Nai
- Thật là Nai
Cho xem gạc


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Vạc
- Đúng là Vạc
Cho xem chân


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi
- Tôi là ai?
- Là Cáo
- Mày đừng láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Trộm gà vịt


- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Gió
- Xin mời vào!
Kiễng chân cao
Trèo qua cửa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền...
Đi khắp miền
Làm việc tốt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Mở cửa