113.45
23 bài thơ
Tạo ngày 07/09/2017 19:56 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Anh đom đóm của Võ Quảng (NXB Kim Đồng, 1970).

“Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật cho thiếu nhi (1966-1968)”