Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1442) gà (36)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2017 21:06

Gà Mái Mơ:
Tục, tục, tác!
Đây là mớ thóc
Tôi nhặt ngoài đồng
Tôi xin xung phong
Đem đi gieo mạ
Vậy xin hỏi cả
Các bạn ở đây
Ai giúp một tay
Cày bừa ruộng đất?

Lợn:
Nhọc, nhọc, nhọc!
Không làm được

Nghé Tơ:
Tôi tuy còn bé
Đã hiểu việc đồng
Vậy xin xung phong
Cày bừa ruộng đất

            *

Gà Mái Tơ:
Tục, tục, tác!
Mạ đã lên tốt
Vậy hỏi ở đây
Ai giúp một tay
Ra đồng cấy lúa?

Lợn:
Nhọc, nhọc, nhọc!
Không làm được

Gà Sống:
Tôi hứa xin bỏ
Tật xấu hay bươi
Và xin giao tôi
Ra đồng cấy lúa

            *

Gà Mái Mơ:
Tục, tục, tác!
Lúa cần cào cỏ
Lại cần bón phân
Hỏi ai nhanh chân
Nhận làm việc đó?

Lợn:
Nhọc, nhọc, nhọc!
Không làm được

Ngỗng:
Áo tôi trắng bạch
Nhưng cũng chẳng lo
Xin cứ giao cho
Tôi đi cào cỏ
Cào xong đâu đó
Tôi lại bón phân
Áo vẫn trắng ngần
Vì năng tắm rửa

            *

Gà Mái Mơ:
Tục, tục, tác!
Cái nắng như đốt
Hỏi các bạn đây
Ai giúp một tay
Ra đồng tát nước?

Lợn:
Nhọc, nhọc, nhọc!
Không làm được

Cò:
Tôi xin đi tát
Làm mát ruộng đồng
Nước về mênh mông
Cò tôi soi bóng

            *

Gà Mái Mơ:
Tục, tục, tác!
Lúa mùa tươi tốt
Nay đã chín rồi
Vậy ai giúp tôi
Ra đồng gặt lúa?

Lợn:
Nhọc, nhọc, nhọc!
Không làm được

Vịt:
Đây tôi rất thích
Đi gặt lúa đồng
Và xin phân công
Tôi thêm việc nữa
Gặt xong đưa lúa
Về đến tận nhà
Tôi xin đứng ra
Làm thuyền chuyên chở

Gà Mái Mơ (gọi tất cả các bạn lại):
Tục, tục, tác!
Lúa mùa mẩy hạt
Khắp nhà hương bay
Ta cùng lại đây
Chia phần kết quả
Xin mời tất cả:
Gà Sống, Nghé Tơ
Cùng Ngỗng, Mái Mơ
Cùng Cò, Cùng Vịt
Mỗi người nhiều ít
Lần lượt nhận phần

Lợn nằm phân vân
Sao mình chưa có?


Nguồn: Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970