Rằm trung thu chị trăng về
Chị mây ơi, chị đừng che bầu trời
Chị trăng mà chẳng tới nơi
Ai soi sáng cho em chơi em đùa

Em còn bao kẹo mẹ mua
Gởi lên cho chị đổi mùa trăng trong
Thư em ngắn ngủi đôi dòng
Chị thương xin chị vui lòng nhận cho.