22.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/12/2009 19:47

Đồng xa đi cấy, mẹ về
Đang khi khát nước ba kề tay trao
- Cam đây em! ăn đi nào!
Ngạc nhiên mẹ hỏi tại sao là vầy

Cam này lấy ở đâu đây
Bé đem ra tận luống cày trao anh
Bảo rằng: Đây quả cam sành
Nắng hè khát lắm con giành cho ba

Quá thương mắt mẹ cay nhoà
Sáng qua về ngoại ấy quà ngoại đưa
Em về trao bé từ trưa...
Ba đầy xúc động: - Tội chưa... ai ngờ.