Anh xe lu
Người mập ù
Trông thật khoẻ
Bước êm ru

Anh say mê
Không biết mệt
Đường gồ ghề
Lăn bằng hết

Đường rải nhựa
Mới vừa xong
Đi một vòng
Là bằng phẳng

Dù trời nắng
Rát mặt đường
Vẫn bình thường
Không ngần ngại

Tìm đường mới
Anh góp công
Ai chờ mong
Anh sẽ đến.