Lên cao là dấu sắc
Lúc lắc
Lúc lắc
Bè trầm là dấu huyền
Dịu hiền
Dịu hiền
Băn khoăn là dấu hỏi
Mệt mỏi
Mệt mỏi
Trúc trắc là dấu ngã
Vội vã
Vội vã
Buồn thiu là dấu nặng
Im lặng
Im lặng

Tiếng gì mà hay thế
Như là một trò chơi?
Em xóa những con dấu
Đọc được một từ “Vui…”


Nguồn: Thuỵ Anh, Vui cùng tiếng Việt, NXB Trẻ, 2014