天子重英豪

天子重英豪,
文章教爾曹。
萬般皆下品,
惟有讀書高。

 

Thiên tử trọng anh hào

Thiên tử trọng anh hào,
Văn chương giáo nhĩ tào.
Vạn ban giai hạ phẩm,
Duy hữu độc thư cao.

 

Dịch nghĩa

Vua coi trọng những người hào kiệt,
Dùng văn chương để dạy dỗ học trò các ngươi.
Mọi thứ khác đều là thấp kém,
Chỉ có đọc sách mới được đề cao.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vua trọng bậc anh hào,
Văn chương học tốt vào!
Chi chi đều thấp kém,
Chỉ đọc sách là cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lỗ Bình Sơn

Nhà vua trọng anh tài,
Khuyên dạy chữ văn hay.
Tất cả ngành nghề khác,
Chẳng bằng đọc sách thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời