22/07/2024 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên tử trọng anh hào
天子重英豪

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2022 17:19

 

Nguyên tác

天子重英豪,
文章教爾曹。
萬般皆下品,
惟有讀書高。

Phiên âm

Thiên tử trọng anh hào,
Văn chương giáo nhĩ tào.
Vạn ban giai hạ phẩm,
Duy hữu độc thư cao.

Dịch nghĩa

Vua coi trọng những người hào kiệt,
Dùng văn chương để dạy dỗ học trò các ngươi.
Mọi thứ khác đều là thấp kém,
Chỉ có đọc sách mới được đề cao.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vua trọng bậc anh hào,
Văn chương học tốt vào!
Chi chi đều thấp kém,
Chỉ đọc sách là cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Thiên tử trọng anh hào