Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (20 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Phạm Doanh (1 bài)
Tạo ngày 25/10/2005 19:48 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/03/2007 19:14 bởi Vanachi
Uông Thù 汪洙 tự Đức Ôn 德溫, người Ninh Ba 寧波, học giả trứ danh đời Bắc Tống, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Phù 元符 thứ 3 (1100) đời Triết Tông, làm quan đến Quan văn điện đại học sĩ.