Đứng trước cảnh xinh tươi,
Đào hồng ánh mặt người.
Tháng hai ba mỗi độ,
Trong gió xuân vui cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.