九日龍山飲

九日龍山飲,
黃花笑逐臣。
醉看風落帽,
舞愛月留人。

 

Cửu nhật Long sơn ẩm

Cửu nhật Long sơn ẩm,
Hoàng hoa tiếu trục thần.
Tuý khan phong lạc mạo,
Vũ ái nguyệt lưu nhân.

 

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu uống rượu trên núi Rồng,
Hoa vàng cười với kẻ bị ruồng bỏ.
Say nhìn gió thổi rơi mũ,
Múa may dưới ánh trăng mời mọc.


(Năm 761)

Long sơn là núi ở phía nam huyện Đương Đồ, tỉnh An Huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ngày chín uống mừng trên núi Long,
Hoa vàng cười cợt kẻ bên dòng.
Say nhìn gió lốc đùa chiếc nón,
Âu yếm cùng trăng múa thong dong.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày chín lên núi Rồng uống rượu
Hoa vàng cười kẻ chịu lưu đày
Say nhìn gió thổi mũ bay
Ánh trăng lưu luyến kẻ hay múa này.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng cửu rượu say trên núi Rồng,
Hoa vàng cười kẻ bỏ bên dòng.
Say nhìn gió thổi làm rơi nón,
Ca múa dưới trăng mời bạn lòng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng cửu Long Sơn chuốc rượu
Hoa vàng cợt khách trục thần
Say nhìn gió bay mất nón
Múa may lưu bóng trăng ngần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời