02/12/2022 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Long sơn ẩm
九日龍山飲

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 23:38

 

Nguyên tác

九日龍山飲,
黃花笑逐臣。
醉看風落帽,
舞愛月留人。

Phiên âm

Cửu nhật Long sơn ẩm,
Hoàng hoa tiếu trục thần.
Tuý khan phong lạc mạo[1],
Vũ ái nguyệt lưu nhân.

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu uống rượu trên núi Rồng,
Hoa vàng cười với kẻ bị ruồng bỏ.
Say nhìn gió thổi rơi mũ,
Múa may dưới ánh trăng mời mọc.

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ngày chín uống mừng trên núi Long,
Hoa vàng cười cợt kẻ bên dòng.
Say nhìn gió lốc đùa chiếc nón,
Âu yếm cùng trăng múa thong dong.
(Năm 761)

Long sơn là núi ở phía nam huyện Đương Đồ, tỉnh An Huy.

[1] Đời Đông Tấn, đại tư mã Hoàn Ôn 桓溫 ngày trùng dương từng lên núi Long sơn. Bộ hạ của ông là Mạnh Gia 孟嘉 bị gió thổi bay mất mũ mà không biết. Hoàn Ôn sai người làm văn trêu đùa, Mạnh Gia cũng vung bút đáp lại, thành giai thoại một thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cửu nhật Long sơn ẩm