九日送別

薊庭蕭瑟故人稀,
何處登高且送歸。
今日暫同芳菊酒,
明朝應作斷蓬飛。

 

Cửu nhật tống biệt

Kế đình tiêu sách cố nhân hy,
Hà xứ đăng cao thả tống quy.
Kim nhật tạm đồng phương cúc tửu,
Minh triêu ưng tác đoạn bồng phi.

 

Dịch nghĩa

Ở huyện Kế xa xôi này bạn thân thiết không nhiều,
Biết lên cao ở đâu, lại còn tiễn bạn nữa?
Tạm thời thôi hãy cứ cùng uống chén rượu cúc đã,
Sáng mai mới tiễn đưa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đình hoang xơ xác người xưa ít,
Đâu chốn lên cao tiễn kẻ về.
Nay vẫn còn chung men rượu cúc,
Mai ngày đã hoá cánh bồng xoay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Đất Bắc hiu hiu bạn ít rồi
Xứ nào lên núi tiễn người ơi!
Hôm nay tạm nhắp say hương rượu
Mai sớm thân bồng bay loạn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hiu hắt Kế Đình bạn hiếm thay !
Lên cao, đâu chỗ tiễn đưa này.
Nay cùng tạm thưởng men hương cúc,
Mai sớm như bồng đứt rễ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kế Đình lạnh lẽo bạn bè thưa
Lên chốn nào đây để tiễn đưa
Hãy tạm hôm nay vui chén cúc
Ngày mai tựa cỏ gió thu lùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyện Kế xa bạn thân thật hiếm
Lên cao đâu? Còn tiễn bạn vàng?
Hôm nay rượu cúc tạm dùng
Sáng mai mới tiễn lên đàng bạn ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đình Kế hắt hiu bạn cũ thưa
Lên cao nào chỗ tiễn đưa về
Hoa cúc rượu thơm nay tạm uống
Ngày mai làm cỏ rối bời bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kế đình xa cách bạn bè thưa,
Biết chốn lên cao đâu tiễn đưa?
Thôi hãy tạm thời dùng chén cúc,
Sáng mai làm rối cỏ bồng bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa cách kế đình bạn thưa,
Lên cao biết chốn tiễn đưa nơi nào?
Thôi dùng rượu cúc tạm thời,
Mai sớm làm cỏ bồng rời bay lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hiu hắt Kế đình bạn cũ thưa
Lên non tiễn biệt mấy cao vừa
Nay chung rượu cúc mời nhau uống
Mai ngọn cỏ bồng để gió xua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời