宴詞

長堤春水綠悠悠,
畎入漳河一道流。
莫聽聲聲催去棹,
桃溪淺處不勝舟。

 

Yến từ

Trường đê xuân thuỷ lục du du,
Quyến nhập Chương hà nhất đạo lưu.
Mạc thính thanh thanh thôi khứ trạo,
Đào khê thiển xứ bất thăng chu.

 

Dịch nghĩa

Bờ đê dài ngăn nước mùa xuân xanh biếc và mêmh mông,
Đưa nước nhập vào sông Chương thành một dòng xuôi chảy.
Đừng nghe tiếng mái chèo khuấy nước giục giã lên đường,
Vì dòng suối có hoa đào trôi thì cạn thuyền khó mà đi nổi.


Chữ “yến” có 3 nghĩa: yên nghỉ, lấy rượu thịt thết đãi nhau, an ủi. Trong tiêu đề bài này, chữ “yến” dường như bao hàm cả 3 nghĩa, nên tựa đề giữ nguyên không dịch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nuớc xuân xanh biếc bờ mênh mông
Chảy nhập Chương Hà một nhánh thông
Chèo khuấy đừng nghe, ly biệt tới
Nặng sầu thuyền khó vượt dòng nông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước xuân xanh biếc gợn đê dài
Chảy nhập dòng Chương một nhánh trôi
Đừng có nghe chi chèo mái đẩy
Hoa rơi cạn suối khó thuyền xuôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước xuân man mác biếc đê dài
Tiếp nhập sông Chương một nhánh khơi
Nghe tiếng chèo khua đừng vội nhé
Suối Đào nước cạn thuyền không đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đê dài xanh biếc nước xuân tươi,
Nước nhập dòng Chương một nhánh xuôi.
Chèo khuấy đừng nghe đường giục giã,
Cạn dòng vì suối hoa đào trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đê dài xanh biếc nước xuân,
Nước nhập sông Chương chảy xuôi một dòng.
Đừng nghe giục giã lên đường,
Hoa đào trôi suối cạn dòng thuyền đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời