送別

楊柳東風樹,
青青夾禦河。
近來攀折苦,
應為別離多。

 

Tống biệt

Dương liễu đông môn thụ,
Thanh thanh giáp ngự hà.
Cận lai phan chiết khổ,
Chỉ vị biệt ly đa.

 

Dịch nghĩa

Ở cửa đông có trồng hàng dương liễu,
Xanh tươi cạnh bên lạch nước chảy qua hoàng cung.
Gần đây đang khốn khổ bị vin bẻ,
Vì người ta tiễn đưa nhau nhiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dương liễu ngòi đông mọc,
Xanh xanh ánh nước mây.
Gần đây vin bẻ khó,
Chỉ bởi lắm chia tay.


Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở cửa đông có trồng dương liễu
Dáng xanh xanh gần nẻo ngự hà
Gần đây bị bẻ tối đa
Chỉ vì ly biệt diễn ra hơi nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàng dương liễu biếc cửa đông
Bên ngòi nước chảy quanh vòng hoàng cung
Gần đây lắm kẻ vin cành
Biệt ly nên mượn tỏ tình nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Gió đông dương liễu rũ
Sông ngự giáp xanh rì
Rày khổ vin cành bẻ
Vì nhiều kẻ biệt ly


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió đông thổi liễu hàng cây
Xanh xanh rủ bóng sông đôi chắn thành
Gần đây vin bẻ khổ phiền
Chung quy bởi tại quá nhiều biệt ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có hàng dương liễu cửa đông,
Xanh tươi cạnh lạch chảy vòng hoàng cung.
Gần đây vin bẻ khốn cùng,
Vì người ta ở nhiều vùng tiễn nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có hàng dương liễu cửa bên đông,
Nước cạnh hoàng cung xanh một dòng.
Khốn khổ gần đây vì bị bẻ,
Bởi người đưa tiễn ngày càng đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

Ad xem lại:
1. Câu 1 bản chữ Hán: 楊柳東風樹
Chữ thứ 4, 風 phong sửa thành 東 đông, vì theo phần phiên âm: Dương liễu đông môn thụ
2. Câu cuối phần phiên âm: Chỉ vị biệt ly đa, chữ đầu VỊ cần sửa thành Ưng, vì tương ứng với chữ Hán là 應 trong câu cuối. Chữ này có hai cách đọc ứng và ưng. Ở đây đọc ưng, làm phó từ, có nghĩa là có lẽ, có thể.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời