Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (330 bài thơ)
- Đỗ Phủ (1458 bài thơ)
- Vương Duy (152 bài thơ)
- Vương Xương Linh (64 bài thơ)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài thơ)
Tạo ngày 15/09/2005 22:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 19:45 bởi Vanachi
Vương Chi Hoán 王之渙 (688-742) tự Lý Lăng 季淩, thi nhân đời Thịnh Đường.