送冷朝陽還上元

青絲纜引木蘭船,
名遂身歸拜慶年。
落日澄江烏榜外,
秋風疏柳白門前。
橋通小市家林近,
山帶平蕪野寺連。
別後依依寒夢裏,
共君攜手在東田。

 

Tống Lãnh Triêu Dương hoàn Thượng Nguyên

Thanh ti lãm dẫn mộc lan thuyền,
Doanh toại thân quy bái khánh niên.
Lạc nhật trừng giang Ô Bảng ngoại,
Thu phong sơ liễu Bạch Môn tiền.
Kiều thông tiểu thị gia lâm cận,
Sơn đái bình vu dã tự liên.
Biệt hậu y y hàn mộng lý,
Cộng quân huề thủ tại đông điền.

 

Dịch nghĩa

Dây thừng bện bằng tơ xanh kéo thuyền đóng bằng gỗ mộc lan,
Tên tuổi đạt ý, thân về quê bái tổ trong năm vui mừng thi đậu tiến sĩ.
Đã ra khỏi thôn Ô Bảng, nắng đã xế trên sông nước trong,
Gió thu thổi trên các cây lễu thưa thớt trước cửa Bạch Môn.
Nhờ cây cầu lưu thông nên nhà trong rừng cũng gần chợ nhỏ,
Chùa xóm quê liền ngay núi xanh phủ cỏ bình vu.
Sau khi chia tay thấy y như trong mộng lạnh,
Cùng ông dắt tay nhau trong thửa ruộng phía đông.


Lãnh Triêu Dương là người đương thời và là bạn thơ thân thiết của tác giả, quê Kim Lăng (nay trong tỉnh Giang Tô), đậu tiến sĩ năm 770 đời Đường Đức Tông nhưng không làm quan, lui về quê ở ẩn. Thượng Nguyên là tên gọi khác của Kim Lăng.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền mộc lan kéo bằng dây chão
Danh đã thành thân thoái thôn quê
Qua Ô Bảng, sông chiều về
Gió thu thổi liễu trước lề Bạch Môn
Cây cầu nhỏ nối thông nhà chợ
Chùa xóm quê liền với núi xanh
Chia tay trong mộng hình thành
Cùng ông tay nắm phía đông ruộng đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thừng tơ thuyền kéo gỗ mộc lan,
Danh toại thân về mừng khánh năm.
Ô Bảng khỏi thôn, sông nắng xế,
Bạch Môn gió thổi liễu thưa tàn.
Nhờ cầu lưu thông rừng gần chợ,
Chùa xóm liền ngay cỏ núi xanh.
Mộng lạnh thấy sau khi cách biệt,
Cùng ông tay dắt ruộng đông sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời