壬戌九日遊隆代山

一年重九一登高,
一覽清幽入筆毫。
只為憐香寧插菊,
不能免俗却題糕。
感相如賦推琴韻,
吟少陵詩助酒豪。
回憶去秋梅嶺騎,
半參雄邁半蕭騷。

 

Nhâm Tuất cửu nhật du Long Đại sơn

Nhất niên trùng cửu nhất đăng cao,
Nhất lãm thanh u nhập bút hào.
Chỉ vị liên hương ninh sáp cúc,
Bất năng miễn tục khước đề cao.
Cảm Tương Như phú thôi cầm vận,
Ngâm Thiếu Lăng thi trợ tửu hào.
Hồi ức khứ thu Mai Lĩnh kỵ,
Bán tham hùng mại bán tiêu tao.

 

Dịch nghĩa

Trong năm đến ngày mồng 9 tháng 9 là phải đi chơi lên núi
Để ngắm xem và vẽ lại hết tất cả các cảnh đẹp thanh u
Cũng vì thích hoa nên phải đơm bình hoa cúc
Cũng không thể bỏ lệ nên phải viết thơ đề chữ lên bánh cúng
Cảm vì thơ phú của Tương Như nên mãi gảy điệu đàn
Ngâm thơ của Đỗ Phủ để rượu uống thêm nồng
Nhớ lại mùa thu năm ngoái cưỡi ngựa trên núi Mai Lĩnh
Nửa thấy hào hùng nửa ngậm ngùi


Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Trùng cửu nhằm ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch, tức ngày lễ trùng dương của Trung Quốc. Nhâm Tuất tức năm 1922.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trùng Cửu lên non đúng tiết trời
Cây ngàn núi thẳm hoạ xem chơi
Muốn đơm bình cúc vì hương ngát
Phải viết lời văn lệ cúng mời
Cảm phú Tương Như đàn gảy điệu
Ngâm thơ Đỗ Phủ rượu đầy vơi
Gò cương Mai Lĩnh thu năm ngoái
Nửa nhớ lâng lâng nửa ngậm ngùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng cửu lên non để ngắm chơi,
Ngắm vẽ đẹp xinh của đất trời.
Vì thích hoa nên đơm khóm cúc,
Không từ lệ bánh cúng đề thơ.
Tương Như cảm phú đàn luôn gảy,
Đỗ Phủ ngâm thơ rượu đậm hơi.
Năm ngoái gò cương trên Mai Lĩnh,
Hào hùng nửa thấy nửa bùi ngùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời