九日寄岑參

出門復入門,
雨腳但仍舊。
所向泥活活,
思君令人瘦。
沉吟坐西軒,
飯食錯昏晝。
寸步曲江頭,
難為一相就。
吁嗟乎蒼生,
稼穡不可救!
安得誅雲師?
疇能補天漏?
大明韜日月,
曠野號禽獸。
君子強逶迤,
小人困馳驟。
維南有崇山,
恐與川浸溜。
是節東籬菊,
紛披為誰秀?
岑生多新語,
性亦嗜醇酎。
採採黃金花,
何由滿衣袖?

 

Cửu nhật ký Sầm Tham

Xuất môn phục nhập môn,
Vũ cước đãn nhưng cựu.
Sở hướng nê hoạt hoạt,
Tư quân linh nhân sấu.
Trầm ngâm toạ tây hiên,
Phạn thực thác hôn trú.
Thốn bộ khúc giang đầu,
Nan vi nhất tương tựu.
Hu ta hồ thương sinh,
Giá sắc bất khả cứu!
An đắc tru vân sư?
Trù năng bổ thiên lậu?
Đại minh thao nhật nguyệt,
Khoáng dã hào cầm thú.
Quân tử cường uy dĩ,
Tiểu nhân khốn trì sậu.
Duy nam hữu sùng sơn,
Khủng dữ xuyên tẩm lưu.
Thị tiết đông ly cúc,
Phân phi vi thuỳ tú?
Sầm sinh đa tân ngữ,
Tính diệc thị thuần trữu.
Thái thái hoàng kim hoa,
Hà do mãn y tụ?

 

Dịch nghĩa

Bước ra lại bước vào cửa,
Hai gót vẫn như cũ.
Hướng về bùn bê bết,
Nhớ anh khiến người bần thần.
Lặng ngồi nơi hàng hiên phía tây,
Ăn uống lộn cả giờ trưa hay tối.
Cách đầu Khúc Giang đi vài tấc,
Thế mà cũng khó gặp nhau.
Thương cho lũ dân đen,
Gặt hái phải bỏ dở.
Làm sao mà giết được thần mây,
Để cứu vớt lại sự sơ sót của trời.
Trên không vắng trăng sao,
Dưới đất đầy thú dữ.
Bậc trên lòng vòng khéo,
Kẻ dưới đi mau khó.
Ở vùng nam có núi Tung,
Sợ cùng với sông chảy mạnh.
Mùa này cúc dậu đông,
Vì ai mà đẹp tốt tươi.
Bác Sầm lắm thơ mới,
Tính lại hay ham chất men.
Hái hái hoa vàng rượm,
Làm sao cho đầy tay áo.


Bài thơ này được sáng tác mùa thu năm 754, cùng thời gian với ba bài "Thu vũ thán".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trở ra lại trở vào
Mưa vẫn sa như cũ
Đâu đó thẩy lầm bùn
Nhớ anh, người đã võ
Cơm ăn sai bữa thường
Quanh hiên ngồi đứng vọ
Mấy bước khỏi đầu sông
Sang thăm đường chẳng có
Thương thay lũ đen đầu
Cày cấy thôi đành bỏ
Ai giết được thần mưa?
Trời dột, hàn vá hộ?
Đồng rít lũ chim muông
Sáng chìm đôi Ác, Thỏ
Ông lớn thẩn thơ buồn
Thằng dân đi lại khổ
Về nam rẫy núi cao
Sợ còn tuôn nước lũ
Hôm nay cúc dậu đông
Vì ai đưa nở rộ?
Anh hẳn lắm thơ hay
Rượu xơi chừng mấy hũ
Hoa vàng hái, hái mau
Đầy vạt xem chừng khó


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bước ra lại bước vào,
Hai gót vẫn như cũ.
Nhìn lại bùn bết bê,
Nhớ anh người đâm ngớ.
Bần thần ngồi hiên tây,
Cơm ăn thường nhầm bữa.
Khúc Giang vài bước gần,
Thế mà gặp cũng khó.
Thương thay lũ dân đen,
Gặt hái đành bỏ dở.
Sao giết được thần mưa,
Giúp trời sửa lầm lỡ.
Vừng không vắng trăng sao,
Đồng rộng đầy cầm thú.
Bậc trên những bơ phờ,
Kẻ dưới đi lại khổ.
Phía nam có núi cao,
Sợ sông tuôn nước lũ.
Lúc này cúc dậu đông,
Vì ai mà nở rộ.
Anh Sầm sính làm thơ,
Tính lại ưa nghiêng hũ.
Mau mau hái hoa vàng,
Đầy vạt áo, hãy cố.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời