Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tieuthach vào 31/10/2006 06:59, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/07/2009 19:30

玄空洞

石壁凌空古樹橫,
眼中天地最分明。
欲求杜甫詩難狀,
縱有王維畫不成。
自笑年來無異學,
每登高處慰平生。
名題洞裡須知我,
綏理王孫叔野苹。

 

Huyền Không động

Thạch bích lăng không cổ thụ hoành,
Nhãn trung thiên địa tối phân minh.
Dục cầu Đỗ Phủ thi nan trạng,
Tống hữu Vương Duy hoạ bất thành.
Tự tiếu niên lai vô dị học,
Mỗi đăng cao xứ uý bình sinh.
Danh đề động lý tu tri ngã,
Tuy Lý vương tôn Thúc Giạ Bình.

 

Dịch nghĩa

Vách núi cao ngút, cây lớn nằm chắn ngang
Cảnh đất trời phân chia rõ rệt trong mắt
Dù thơ Đỗ Phủ cũng khó được hết ý
Dẫu Vương Duy vẽ chăng nữa cũng vẽ chẳng thành
Tự thẹn năm dài không học hỏi gì thêm điều mới lạ
Mỗi lần leo núi chơi ngắm cảnh thấy thoả mãn cuộc đời
Trong động đề tên cho người đời biết
Ta là Thúc Giạ Ưng Bình cháu của ngài Tuy Lý Vương.


Lời dẫn: “Động tại Ngũ Hành Sơn thuộc Quảng Nam tỉnh, Điện Bàn phủ, Hoài Khái xã. Thử tác tại thiếu niên lãng du thời kỳ” 洞在五行山屬廣南省奠磐府淮溉社。此作在少年浪遊辰期 (Động trong núi Ngũ Hành, thuộc xã Hoài Khái, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thơ làm trong thời con trai trẻ hay đi ngao du).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vách núi cheo leo đá chắn cây
Rành rành đáy mắt nước trời mây
Thơ dù Đỗ Phủ lời đành cạn
Hoạ có Vương Duy vẽ cũng gay
Tự thẹn ngày không phương học mới
Mãi trèo non ngắm thoả đời này
Tên đề trong động cho đời biết
Thúc Giạ cháu ngài Tuy Lý đây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Minh Uyên

Núi cao đá dựng cây ngang
Phân chia hai ngã mênh mang đất trời
Ý thơ Đỗ Phủ cạn lời
Vương Duy không thể vẽ vời được đâu
Thẹn mình chẳng học thâm sâu
Lên non ngắm cảnh tiêu dao phỉ tình
Khắc trên vách động Ưng Bình
Cháu ông Tuy Lý để danh cho đời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vách núi ngút cao, cây chắn ngang,
Đất trời phân rõ chia hai đàng.
Thơ hay Đỗ Phủ lời còn cạn,
Hoạ có Vương Duy vẽ chẳng thành.
Tự thẹn năm dài không học mới,
Mỗi lần leo núi thoả lòng nhanh.
Đề tên trong động cho người biết.
Tuy Lý cháu ngài, Thúc Giạ danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vách núi vút cao cây chắn ngang,
Đất trời trong mắt hiện y chang.
Dù thơ Đỗ Phủ lời khôn cạn,
Mặc bút Vương Duy nét khó toàn.
Thẹn bởi suốt năm đầu lẩm cẩm,
Cười khi lên núi dạ thênh thang.
Danh đề trong động anh nên biết,
Thúc Giạ cháu ngài Tuy Lý Vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời