Dưới đây là các bài dịch của Trương Việt Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mặc (Lê Thánh Tông): Bản dịch của [Trương Việt Linh

Theo bước cha ông từ bến Dịch,
Văn từ ra sức dẹp ngàn quân.
Thương thay ruột cá muôn chày giã,
Ngẩng mặt trông trời thật tuyệt luân.

Ảnh đại diện

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn (Phan Mạnh Danh): Bản dịch của Trương Việt Linh]

Mộ hồn xin mượn đoá hoa mai,
Đâu nữa phong lưu tội phận ai.
Ngày tháng cung mây thân gởi đó,
Cũng liều một kiếp ấp ôm cây.

Ảnh đại diện

Vô đoan giải cấu thành tương tri (Phan Mạnh Danh): Bản dịch của Trương Việt Linh]

Người đâu xa lạ hoá thành quen,
Chẳng biết trăm năm có phải duyên.
Vương vấn lòng ai bao cảm xúc,
Bồi hồi trong dạ viết thơ liền.

Ảnh đại diện

Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên Vương (Trần Nghệ Tông): Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngôi cao ghèm nặng phải từ quan,
Len lỏi nương mình chốn núi non.
Muôn dặm nghĩ về phơ tóc trắng,
Bảy lăng ngảnh lại lệ dầm sương.
Phò Lưu áo mũ nguyên nhà Hán,
Trừ Vũ non sông vững họ Đường.
Khôi phục thần kinh ngày hẹn lại,
Minh Tông sự nghiệp chớ coi thường.

Ảnh đại diện

Đề tư đồ Trần Nguyên Đán từ đường (Trần Nghệ Tông): Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm mai ngự kiệu vượt lầy qua,
Vừa đến Côn Sơn bóng xế tà.
Tiếng suối sau mưa tuôn vách đá,
Cành tre xao gió tạc hiên nhà.
Nước non yên ổn bia xưa rõ,
Đài các hoang lương lối cũ nhoà.
Động cũ vắng tanh người đã hoá,
Nhìn xem dấu tích chạnh lòng ta.

Ảnh đại diện

Tứ tiến sĩ (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua mở khoa thi chọn kẻ tài,
Phượng hoàng tung cánh chín tầng mây,
Bảng vàng cửa khuyết tên đề rõ,
Áo gấm đường hoa vó ngựa phi.
Đồng biếc yếu lười về lại đó,
Bảng vàng mưu lược đến ngay đi.
Dân tình yên ổn không lâu nữa,
Hết giặc nào lo kiện tụng chi.

Ảnh đại diện

Khuê oán kỳ 2 (Thẩm Như Quân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới chân núi Lũng giã từ,
Lệ rơi ướt áo tâm tư não nùng.
Nghẹn ngào lời khó nói thông,
Sinh ly tử biệt cùng chung nỗi sầu.

Ảnh đại diện

Chu trung ngẫu chiếm (Trần Danh Án): Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước chảy, người chơi chằng hợp lòng,
Thôi rồi! giải mũ giặt cho xong.
Đỉnh non lộn nước lăn tăn biếc,
Mặt sóng ngang cây gợn gợn xanh.
Chim hãi tiếng chèo không dám đậu,
Hoa đùa mặt biển lại làm thinh.
Dòng xuân một khúc ai  đem rửa
Sạch hết tanh hôi khắp núi sông.

Ảnh đại diện

Huyền Không động (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Trương Việt Linh

Vách núi vút cao cây chắn ngang,
Đất trời trong mắt hiện y chang.
Dù thơ Đỗ Phủ lời khôn cạn,
Mặc bút Vương Duy nét khó toàn.
Thẹn bởi suốt năm đầu lẩm cẩm,
Cười khi lên núi dạ thênh thang.
Danh đề trong động anh nên biết,
Thúc Giạ cháu ngài Tuy Lý Vương

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]