Dưới đây là các bài dịch của Trương Việt Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 21 trang (207 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguỵ cung từ (Thôi Quốc Phụ): Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng sớm soi hồng phấn
Định lên Đồng Tước đài
Nét mày chưa vẽ kịp
Nguỵ Đế giục hầu ngay

Ảnh đại diện

Chu trung vãn diểu (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn phương đã sạch bụi trần
Non sông ngoảnh lại vẻ xuân đâu còn
Gió đưa mây đổi dáng hình
Mưa tan trăng rạng như chừng đẹp hơn
Đục trong đã rõ ngọn nguồn
Bầu trời cảnh tượng cũng thường đổi thay
Xanh hồng nét bút vẽ ngay
Song thuyền lặng ngắm lòng đầy tâm tư

Ảnh đại diện

Chu quá Bắc Giang Tiên Du tác (Nguyễn Ức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền qua lớp lớp tới Tiên Du
Thẹn thấy non xanh đối bạc đầu
Nửa tháp bóng chiều chùa vắng vẻ
Một dòng trăng tỏ mấy cầu thu
Sương sa lúa chín liền mây thẳm
Mưa tạnh phong hồng tiếp bãi mù
Nóng ruột muốn về buồn nước nghịch
Đường còn bao nữa đến quê ư?

Ảnh đại diện

Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác (Nguyễn Ức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Um tùm tùng bách mộ lăng
Chim kêu đôi tiếng khôn ngăn bóng tà
Đình hồ sóng gợn rồng xa
Mây mù hoa biểu hạc qua chưa về
Gian nan đường khách não nề
Nửa đêm thao thức cơn mê chập chờn
Bên song khôn xiết nỗi buồn
Vời trông núi thẳm lệ tuôn gạt thầm

Ảnh đại diện

Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác (Nguyễn Ức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Um tùm tùng bách mộ lăng
Chim kêu đôi tiếng khôn ngăn bóng tà
Đình hồ sóng gợn rồng xa
Mây mù hoa biểu hạc qua chưa về
Gian nan đường khách não nề
Nửa đêm thao thức cơn mê chập chờn
Bên song khôn xiết nỗi buồn
Vời trông núi thẳm lệ tuôn gạt thầm

Ảnh đại diện

Xuân nhật hỉ tình (Lê Cảnh Tuân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa dầm suốt cả mươi ngày
Sáng nay mừng thấy sắc trời thanh trong
Đẹp sao gió nhẹ nắng hồng
Non xanh nước biếc tinh thần càng tăng
Trời cao không chút mây lồng
Hoà chung bốn biển sắc xuân một màu
Ngắm nhìn thi hứng dâng cao
Từ nay được hưởng tiết trời thơm tho

Ảnh đại diện

Vô ý (Lê Cảnh Tuân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tâm không biết hoá ra hay
Xuất xử đôi đường khó định thay
Việc nghĩa quên thân đâu có sợ
Tuổi già chí cả vẫn còn đây
Níu dây leo đá muôn gian khó
Lên thác xuống ghềnh vạn hiểm nguy
Ngang dọc bốn phương là phận trẻ
Non sông dạo khắp mới ly kỳ

Ảnh đại diện

Tiên tổ kỵ nhật hữu hoài (Lê Cảnh Tuân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Bất tài gánh nặng dám đâu mong
Lang bạt không nhà đã tám năm
Mấy buổi ngậm ngùi thân đất khách
Bao hồi mang mác nỗi thương tâm
Tả Giang mồ tổ làn sương lạnh
Trạch Thuỷ nhà cha cỏ mọc xanh
Rau cỏ hẩm hiu dâng tế cúng
Tùng thu ngoảnh lại bóng chiều hanh

Ảnh đại diện

Quá Nam Xương phủ Đằng Vương các cố chỉ (Lê Cảnh Tuân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi sông từng rạng rỡ danh
Lầu xưa nghiêng ngửa còn mong được gì
Rèm châu mưa sớm cuốn đi
Mây bay cột vẽ có khi lại về
Bóng chiều kim cổ buồn ghê
Gò hoang thay đổi não nề bến sông
Phồn hoa ngày trước còn không
Phố Nam trơ trọi đối nhìn non Tây

Ảnh đại diện

Cám Châu giang trung phùng tiên tỵ kỵ nhật (Lê Cảnh Tuân): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất khách từ khi xa mộ mẹ
Sáng nay chợt nhớ giỗ từ thân
Khói hương chốn cũ ai thơm thảo
Hiếu đễ quê xa dạ xót thầm
Bốn chục năm dư đời thiếu mẹ
Tám ngàn dặm cách sống cô thân
Cõi lòng đau xé khôn ngăn được
Trước gió tuôn rơi lệ khó cầm

Trang trong tổng số 21 trang (207 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối