Dưới đây là các bài dịch của Trương Việt Linh]. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tá đắc mai hoa nhất lũ hồn (Phan Mạnh Danh): Bản dịch của Trương Việt Linh]

Mộ hồn xin mượn đoá hoa mai,
Đâu nữa phong lưu tội phận ai.
Ngày tháng cung mây thân gởi đó,
Cũng liều một kiếp ấp ôm cây.

Ảnh đại diện

Vô đoan giải cấu thành tương tri (Phan Mạnh Danh): Bản dịch của Trương Việt Linh]

Người đâu xa lạ hoá thành quen,
Chẳng biết trăm năm có phải duyên.
Vương vấn lòng ai bao cảm xúc,
Bồi hồi trong dạ viết thơ liền.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]