七夕

悲歡離合誤先籌,
此夕何堪問女牛。
烏鵲有橋年一夜,
明皇戀枕日三秋。
空憐底事傳青簡,
不解人間嘆白頭。
我亦情痴中未老,
銀河遠望思悠悠。

 

Thất tịch

Bi hoan ly hợp ngộ tiên trù,
Thử tịch hà kham vấn Nữ, Ngưu.
Ô Thước hữu kiều niên nhất dạ,
Minh Hoàng luyến chẩm nhật tam thu.
Không liên để sự truyền thanh giản,
Bất giải nhân gian thán bạch đầu.
Ngã diệc tình si trung vị lão,
Ngân Hà viễn vọng tứ du du.

 

Dịch nghĩa

Chuyện tan hợp buồn vui cũng đã lỡ rồi
Đêm nay không nỡ hỏi Chức Nữ, Ngưu Lang
Cầu Ô Thước một năm chỉ bắc một đêm
Vua Minh Hoàng nhớ chuyện cung trăng mơ một ngày dài như ba năm
Chuyện tình thương tiếc còn truyền sử sách
Người đời không hiểu cứ than thở vì tới tuổi già
Ta cũng si tình mãi
Ngóng hướng dòng Ngân Hà, nghĩ ngợi miên man


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Tan hợp buồn vui chuyện lỡ rồi
Đêm nay Ngưu, Chức hỡi người ơi
Một năm một dịp mong chờ mãi
Nhất nhật tam thu nhớ chẳng nguôi
Tình sử éo le ngơ ngẩn tiếc
Cuộc đời than thở oái ăm trôi
Tình si ta cũng người trong cuộc
Ngắm hướng dòng Ngân luống ngậm ngùi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tan hợp buồn vui chuyện lỡ rồi,
Đêm nay Ngưu, Chức mãi không rời.
Mỗi năm một dịp cầu Ô Thước,
Ba năm nhớ chỉ một ngày trời.
Thương tiếc chuyện tình truyền sử sách,
Già nua than thở chuyện người đời.
Si tình ta cũng giữ còn mãi,
Ngắm hướng dòng Ngân, nghĩ chuyện người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời