Dưới đây là các bài dịch của Lê Minh Uyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Huyền Không động (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Lê Minh Uyên

Núi cao đá dựng cây ngang
Phân chia hai ngã mênh mang đất trời
Ý thơ Đỗ Phủ cạn lời
Vương Duy không thể vẽ vời được đâu
Thẹn mình chẳng học thâm sâu
Lên non ngắm cảnh tiêu dao phỉ tình
Khắc trên vách động Ưng Bình
Cháu ông Tuy Lý để danh cho đời

Ảnh đại diện

Thu chí (Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật) (Nguyễn Du): Bản dịch của Lê Minh Uyên

Đất trời tươi thắm mấy ngày
Tháng năm hun hút, trải dài thinh không
Tấm thân cô lữ phiêu bồng
Đầy sân lá rụng, thu vàng heo mây
Rèm buông gác nhỏ gió tây
Trơ vơ ốc vọng, tuyết bay thôn buồn
Thời gian tóc đã phơi sương
Vọng niềm u uẩn, sầu tuôn nghẹn lời

Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Lê Minh Uyên

Vườn đẹp Hồ Tây đã nổi gò,
Trước song treo lửng một tờ thư.
Hồn son đoạn kiếp còn vương vấn,
Thi bản luỵ đời chỉ mảnh dư.
Trời đất dững dưng niềm oán hận
Mình ta san sẻ nỗi oan cừu.
Ba trăm năm nữa làm sao biết,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như?

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]