蜀中九日

九月九日望鄉臺,
他席他鄉送客杯。
人情已厭南中苦,
鴻雁那從北地來。

 

Thục trung cửu nhật

Cửu nguyệt cửu nhật Vọng Hương đài,
Tha tịch, tha hương tống khách bôi.
Nhân tình dĩ yếm Nam Trung khổ,
Hồng nhạn na tòng Bắc địa lai?

 

Dịch nghĩa

Mồng chín tháng chín lên đài Vọng Hương,
Trên chiếu lạ, giữa quê người, mấy chén tiễn khách.
Lòng người đã chán cảnh khổ ở Nam Trung,
Chim hồng nhạn từ đất bắc bay đến đây làm gì?


Bài này viết về tâm trạng khi bị biếm trích ở đất Nam Trung (Ba Thục, tức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), chừng như Vương Bột muốn ly khai khỏi phương bắc. Mặc dù Vương Bột không trực tiếp viết về Giao Châu, nhưng trong bày này dường như có phảng phất nỗi niềm về Giao Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mồng chín tháng chín: Vọng Hương đài
Cất chén quê người tiễn bước ai
Nỗi khổ Nam Trung lòng đã chán
Nhạn hồng đất bắc xuống chi đây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Vọng Hương mồng chín lên đài,
Chén đưa tiệc khách quê người Nam Trung
Người đây chán chết nỗi lòng,
Cớ sao đất bắc chim hồng lại chi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lên Vọng Hương đài ngày tháng chín
Tha hương chén rượu tiễn ai đi
Nam Trung lòng khách đương buồn bực
Đất Bắc sao hồng nhạn đến chi?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Tết Trùng dương, Vọng hương đài
Quê người, chiếu lạ, tiễn ai chén sầu
Nam Trung khổ đến ngán ngao
Nhạn hồng xứ Bắc, lạ! sao bay về?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lên đài Vọng Hương ngày trùng cửu,
Tiệc quê người cạn rượu chia tay.
Nam Trung lòng khổ chán ngây,
Nhạn hồng đất Bắc xuống đây làm gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trùng cửu lên chơi đài Vọng Hương,
Xa quê, chiếu lạ rượu đưa đường.
Nhân tình đã lạnh, Nam Trung khổ,
Còn đến làm chi nhạn bắc phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trùng cửu lên đài ngóng cảnh quê,
Quê người nâng chén tiễn người đi.
Nam Trung đã chán mùi tân khổ,
Hồng nhạn ngoài kia lại đến chi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vọng Hương, trùng cửu, lên đài,
Quê người, chiếu lạ, tiễn ai ly đầy.
Nam Trung, chán khổ nơi này,
Chim hồng cõi bắc đến đây làm gì?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Hoà

Ngày chín lên đài nhớ cố hương
Chiếu lạ quê người tiễn khách thương
Nam Trung nhân thế sầu đa cảm
Hồng nhạn vì đâu lại vấn vương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng dương bước đến Vọng Hương đài
Chiếu lạ quê người chén rượu phai
Nỗi khổ Nam Trung lòng đã chán
Nhạn từ đất bắc đến tìm ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối