Dưới đây là các bài dịch của Thiên Hoà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Thiên Hoà

Tháng Tư khắp chốn hoa tàn hết
Đào núi vừa hay nở rộ đầy
Thầm trách mùa xuân đi vội thế
Ai ngờ xuân ẩn chốn thanh u.

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Vương Duy): Bản dịch của Thiên Hoà

Thân làm khách lạ xứ người xa
Tiết đến càng thêm nỗi nhớ nhà
Giờ này huynh đệ cùng lên núi
Đều giắt thù du chỉ thiếu ta!

Ảnh đại diện

Thục trung cửu nhật (Vương Bột): Bản dịch của Thiên Hoà

Ngày chín lên đài nhớ cố hương
Chiếu lạ quê người tiễn khách thương
Nam Trung nhân thế sầu đa cảm
Hồng nhạn vì đâu lại vấn vương?

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]