Hoa tàn rụng, hoa tàn rụng cánh bay tung
Lá xanh cuống lục ánh hồng đài hoa
Bồi hồi dưới bóng vàng pha
Tiếng hoa phảng phất thềm xà cừ ru
Hương thơm trướng múa thù du
Hoa bay, bay nhập mịt mù màn vây
Một mùa xuân chín tràn đầy
Người xuân hứa đến mà nay không về
Hoa bay quanh những cây cao
Người xuân, xuân chẳng đoái hoài đến ta
Thanh Đài lụa đẹp bên hoa
Khăn hồng áo gấm lại qua dập dìu
Những năm phồn thịnh không nhiều
Cành cao ai đã với theo được nào
Sáng đi trở lại đường hoa
Một vùng hoa rụng trú qua đêm hồng
Đình Lạc Hoa sẽ cùng anh
Để hai mái tóc bồng bềnh gió bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.