30/01/2023 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc hoa lạc
落花落

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:48

 

Nguyên tác

落花落,落花紛漠漠。
綠葉青跗映丹萼,
與君徘徊上金合.
影拂妝階玳瑁筵,
香飄舞館茱萸幕。
落花飛,撩亂入中帷。
落花春正滿,
春人歸不歸。
落花度,氛氳繞高樹。
落花春已繁,
春人春不顧。
綺合青台靜且閑,
羅袂紅巾復往還。
盛年不再得,
高枝難重攀。
試復旦遊落花裏,
暮宿落花間。
與君落花院,
臺上起雙鬟。

Phiên âm

Lạc hoa lạc, lạc hoa phân mạc mạc.
Lục diệp thanh phu ánh đan ngạc,
Dữ quân bồi hồi thượng kim hợp.
Ảnh phất trang giai đại mạo diên,
Hương phiêu vũ quán thù du mạc.
Lạc hoa phi, liêu loạn nhập trung duy.
Lạc hoa xuân chính mãn,
Xuân nhân quy bất quy.
Lạc hoa độ, phân uân nhiễu cao thụ.
Lạc hoa xuân dĩ phồn,
Xuân nhân xuân bất cố.
Ỷ hợp Thanh Đài tĩnh thả nhàn,
La duệ hồng cân phục vãng hoàn.
Thịnh niên bất tái đắc,
Cao chi nan trùng phan.
Thí phục đán du lạc hoa lý,
Mộ túc lạc hoa gian.
Dữ quân Lạc Hoa viện,
Đài thượng khởi song hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa tàn rụng, hoa tàn rụng cánh bay tung
Lá xanh cuống lục ánh hồng đài hoa
Bồi hồi dưới bóng vàng pha
Tiếng hoa phảng phất thềm xà cừ ru
Hương thơm trướng múa thù du
Hoa bay, bay nhập mịt mù màn vây
Một mùa xuân chín tràn đầy
Người xuân hứa đến mà nay không về
Hoa bay quanh những cây cao
Người xuân, xuân chẳng đoái hoài đến ta
Thanh Đài lụa đẹp bên hoa
Khăn hồng áo gấm lại qua dập dìu
Những năm phồn thịnh không nhiều
Cành cao ai đã với theo được nào
Sáng đi trở lại đường hoa
Một vùng hoa rụng trú qua đêm hồng
Đình Lạc Hoa sẽ cùng anh
Để hai mái tóc bồng bềnh gió bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Lạc hoa lạc