Non xanh thoáng ngọn Lục La,
Bóng thuyền sóng lấp như xa như gần.
Tạ Thiểu đến, xướng câu thần,
Vương Lang chém đất tiếng ngân vang rền.
Gió chiều thổi tóc bồng bềnh,
Sông thu núi hiện chênh vênh bến bờ.
Cầm thù du dạ ngẩn ngơ,
Muốn đi tránh loạn, biết mơ nơi nào.

tửu tận tình do tại